Dlouhé pero Orla mořského. Ceta mně zavedla na místo, kde hnízdila maminka s čerstvě vylíhnutými orlátky.
Orlí medicína je, že ačkoliv se to zdá, že žijí v zajetí a ohrožení, zůstávají ve svém srdci svobodní. Víc než my. V těchto pírcích je cesta ke svobodě srdce.