To, co v nás ožívá, už zaznělo v každém lese a v každé zemi.

„Láska je silnější než moc“

ozývá se stále jasněji.

Světem proudí význam této zprávy a záchvěvy z ní i do lidí.