Dnešní svět má víc pánů.

Bojí se prabáby všech dob.

Říká se, že zmizela,

když se zrada

uchýlila do slov lidí.