Někdy se stane, že cítíš blízkost s druhým člověkem.

Připadáš si možná zamilovaná.

V tom vejde do tvé mysli klam.

Vláká tě do představ, které by sis ráda naplnila.

Ale lidská blízkost nemá formu a nedá se vměstnat do tvých představ o tom, co bys ráda.

Lidská blízkost je vzácný stav pravdy o sobě s dalším člověkem.