INDIVIDUÁLNÍ PROVÁZENÍ A TVŮRČÍ POBYTY V KRAJINĚ SRDEČNÍ

Otevírám nabídku individuálního provázení a tvořivých pobytů pro jednotlivce, malé skupiny a rodiny. Pro vás, kdo jste připraveni prohloubit svůj vztah k zemi a životu.

INDIVIDUÁLNÍ NÁHLED

Individuální náhled na to v čem tkví talent či potřeba posunu. Jedná se o setkání kdekoliv, kde se zrovna domluvíme. Žiju v Moravskoslezském kraji a občas pobývám na Olomoucku. Setkání může být v kavárně, v parku anebo někde, kde budeme mít soukromí. Je to otázka domluvy.

Příspěvek je v dobrovolné výši. Doporučené minimum je 1800 Kč.

Pokud jsi z daleka anebo nemůžeš cestovat, nabízím online alternativu pro první seznámení a ujasnění toho, co si vzájemně můžeme dát. Příspěvek je cca 1000 Kč

autor obrázku je Jan Dungel

INDIVIDUÁLNÍ PROVÁZENÍ VE VOLNÉM PLYNUTÍ

Volné plynutí je pobyt spojený s prací na sobě, na zahradě, v lese s relaxací a tvořením v ateliéru s pírky a bylinami. Dává možnost dostatečně zpracovat změny a prohloubení vědomí, které zrovna potřebuješ. Je to intenzivní setkání. Celá pozornost je věnována vnitřní proměně a všímání si souvislostí mezi člověkem a krajinou. Právě přesun pozornosti a nový pohled vede k rozpoznání autentických osobních kvalit. Je to navigace k objevení zdravého potenciálu žít vlastní život v rovnováze s přírodou ve společnosti a v rodině. Volné plynutí probíhá kousek od Slezské Harty v kraji moravských sopek a lávových proudů na soukromém pozemku, kde je i jednoduché ubytování v maringotce. Délka pobytu je 1 – 3 všední dny. V případě víkendů máme velmi omezenou kapacitu a vždy je pobyt spojený s prací a možností pobýt u nás s celou rodinou nebo v malé skupině.

Příspěvek je v dobrovolné výši. Doporučené minimum je 2900 Kč za osobu (jeden den provázení)

Jednoduché ubytování v maringotce anebo ve stanu a společně uvařené jídlo je zajištěno na soukromém pozemku. Příspěvek je 600 Kč za osobu a den.

Při pobytu s rodinou anebo ve skupince je příspěvek 1900 Kč za osobu a den plus ubytování a jídlo.

Pro děti je příspěvek pouze na jídlo 200 Kč za den a tvoření v ateliéru jednorázově 900 Kč.

Autor obrázku je Jan Dungel.

kontakt pro domluvení termínu a formy provázení: monika.michaelova@gmail.com

Když jsem procházela medicínským učením, největším dárkem pro mě byla přítomnost mé průvodkyně a to, co jsem se tam naučila pro další život. Nikoli od ní, ale v její přítomnosti. S ní. Bylo to možné proto, že mezi je mezi námi důvěra. Já jí můžu věřit do té míry, do které můžu věřit sobě. To neposuzuje hlava, ale srdce.

Od roku 2004 provázím ženské kruhy, víkendové semináře a individuální setkání. Pracuji s lidmi, kteří nehledají únik nebo další způsob přežívání, ale cestu k životu a štěstí. Poté, co jsem 7 let praktikovala tantru a práci v medicínském kruhu jsem v roce 2010 odjela do Jižní Ameriky s přáním najít lidi, kteří žijí jednoduše a šťastně, abych na vlastní oči viděla, jestli je to možné a jak toho dosáhnout.  Žila jsem s přírodními lidmi kmene  KOGI v horách Sierra Nevada v Kolumbii. Jejich přijetí a sdílení moudrosti života byl nejsilnější moment v mém životě. Mamo Akindue , léčitel a učitel mě učil tvořit a udržovat rovnováhu života a ukazoval mi, jak žijí v partnerství.

Po návratu jsem pracovala v Anglii v rámci exkluzivních programů na míru pro ženy s vysokou společenskou odpovědností. Ve Francii jsem se svým partnerem pracovala pro přirozený rozvoj místní komunity. Od roku 2014 žiji a pracuji v ČR. V roce 2016 jsem založila nadační fond Mosty – Puentes pro porporu zachování původních kultur a jejich přemostění k nám, od současné společnosti. V letech 2022 a 2023 jsem provázela domorodé lidi kmenů Kogi a Wiwa po silových místech naší země a pořádala desítky setkání a hluboké práce s nimi.

„Potřebujete si rozpomenout, jak se na vašem území vkládaly dary přírodě. Vy si myslíte, že všechno řídí člověk a technologie. To, co tvoří veškerý stvořený svět, jsou síly původu. Ženská zdrojová síla je matkou vod. A mužská zdrojová síla uspořádává a dává všemu živému formu. Tyto dvě síly tvoří a udržují život ve světě původu, kde jsou také další bytosti: Matky a otcové lidstva, potravin, stromů, rostlin, bylin, kamenů, ohně, pramenů a vody, vzduchu, slunce, měsíce, hvězd, noční tmy i denního světla, zvířat a všeho stvořeného. Ve spojení s nimi udržujeme rovnováhu.“ Mamo Kunšemaku, léčitel lidí a krajiny kmene Wiwa z hor Sierra Nevada