Sloužíš-li životu, pak hledáš cestu k sobě.

Až jednou přestaneš hledat

a sloužit velkým či malým,

začneš žít svůj obyčejný život.

V tom celém je krása.