Medicína v sobě nese péči a výživu základních potřeb, živosti a jednoduché spokojenosti ve spojení člověka s přírodou. Dohromady tvoříme naplňující spojenectví. Pak nám dojde, co potřebujeme a zapomeneme, co jsme si mysleli, že potřebujeme.