Popoletujeme mezi větvemi stromů v lese,

mezi časy

a mezi příběhy.

Les je pro nás bytost, ve které žijeme.

Nepotřebujeme překračovat její hranice ani ji měnit, protože pak bychom se ztratili.