Když jsi byla mladá, vlastně možná malá

nevědělla jsi, kdo jsi.

Byla jsi, kdo jsi.

To až pak jsi začala ztrácet sama sebe v druhých a jiných, aby ses teď znova mohla zase zeptat.

Kdo jsi?