Až se jednou síla pohne

a kosti se roztančí,

zjistíš, že tvá síla je jemná.