Setkání s mamo Pedrem

… konečně se zase potkáváme celá rodina. S Mamo Pedrem jsme se viděli naposledy před rokem. Tentokrát se ptám i na praktické otázky. Naučila jsem se totiž za tu dobu mluvit jejich jazykem. Malinko. Dost na to, abychom si začali povídat.

Kolik je Kogi?

„Bastante miles“ Mnoho tisíc.

Jak zajišťuje kmen Kogi kontakt s vládou?

To má na starosti Santos. Bere si peníze, má tři ženy, kupuje si další a další domy a auta a všechno a nám Kogi nedá nic.

A kdo je vládcem nebo governantem uvnitř kmene Kogi?

Mamo antiquo. Určuje, jak hospodařit, co sázet, jaká zvířata chovat a kde bude kdo žít.

Vládne celému kmeni anebo je kmen rozdělen?

Je rozdělen na rodiny. Rodiny vysílají své mamos na setkání, ve kterých rozhodují o celém kraji a kmeni.

Kogi se nemísí s bílými. Kdo se v kmeni zamiluje do gringos je trestán. Na pět dní nedostane ani napít ani najíst a nosí do hor připoutané na ramena těžké závaží. „Takové to je žít s gringos. Je to za trest a nedá se to vydržet.“