Ženy tvoří světy, řády i systémy.

Tak se rozvzpomeň, že máš to, co tě provede ke tvé skutečné síle.

Nenajdeš ji však ve vnějších znacích.

Tou silou je cit.

Jsme s tebou.