Ještě není světlo, ale už není tma.

Svět otevře oči a ptáci začnou zpívat.

To je svítání.

Světla vítání.