Světlo a síla. To je to, co člověk potřebuje.

Nech ten paprsek živého světla vniknout až tam, kde víš, že jsi světlem a silou života.