Do slov dáváš sílu a posíláš ji do světa.

Uvědom si, co oživíš, když mluvíš.

A když budeš mluvit o někom,

pamatuj, že tvá slova do něj proudí jako jed anebo lék.

Je to na tobě.