Ve slovech se žije síla.

Uvědom si, co oživíš, když mluvíš.

A když budeš mluvit o někom,

pamatuj, že tvá slova se ho dotýkají, i když je od tebe daleko.