Ve slovech se promítá síla.

Uvědom si, co oživíš, když mluvíš.

A když budeš mluvit o někom, pamatuj, že tvá slova se ho dotýkají, i když je od tebe daleko.