Myšlenky začaly jedna po druhé mizet a zdálky zakokrhal kohout. Žena tkala a tkala. Přadena jí klouzala mezi prsty jako horské říčky mezi kameny. Předla, zpívala a viděla, jak její nitě dostávají tvar, pevnost a směr. Byla v obrazech života, kterému přadena dávala smysl. Nitě se stávaly cestou, po které do obrazů života vstupovala. Tam, kam vstoupila, obraz ožil. A tak se mohlo stát, že se dívka, vlastně moudrá žena, dostávala do míst, která neznala ani ona, ani nikdo jiný ve světě lidí.

Žena se ocitla v červené zemi, která je zemí nemocí a léčení. Červená země nemá tvar ani ústa. Nežijí zde lidé. Je to prostor prozářený červenou barvou. Je to lůno prozářené srdcem. „V červené zemi nenajdeš lidi, ani jednotlivé ženy. Je to místo jednoty. I když ti teď připadá, že jsi tady ty, je tady ta, která je ženstvím. Vstoupíš-li do červené země, stáváš se ženstvím jako takovým. Červená země je zemí nemocí, smrti a léčení.“

Mohlo by se Vám líbit…