Nedíváme se na překážky a nebezpečí.

Vidíme nebo spíš cítíme bezpečnou cestu.

A když tam není, raději počkáme.