Jen klid tě nechá plynout za stvořený svět až tam, kde se ve vodách původu tvoří.

Vše se do vod života vlévá až jsou naplněné tak, že vytékají do světla lidského světa.