Tam, kam jsi došla, není vidět nic.

Vše je přítomno tak silně a úplně, že se ani nemusíš dívat.

Jen si uvědom, co z toho bytostného jsi ty.