Jednou se zvednu a pak vestoje pohlédnu očima dozadu.

Řeknu jen: Děkuji.

Pozdravím svět, který není a začnu žít nový příběh.

Víc není co dodat.

Život vše dodá.