„Nech už si ty svoje klamy“ říká stín svému člověku.

„A jak to mám přežít?“ ptá se člověk svého stínu.

„Zpomal a nech odejít všechno, čím se chceš za každou cenu stát.