„To nevymyslíš“ slyšíš zpívat ptáky a směješ se na celé kolo.

Smích vnese do tebe klid a otevře tě jemnosti.

Tak se do života rodí to, co nevymyslíš.