„Podívej“, říká ptačí hlas do ucha svému člověku.

Člověk, okouzlen chvílí blízkosti se podívá a vidí světlo, které mu vniká pod kůži.

Začne se usmívat.

„To my dokážeme“