Když na chvilku potřebuješ  zmizet,

poradit se s věškerenstvem,

ptačí průvodce ti vytáhne hlavu do nekonečna,

kam s tebou nemůže myšlení.

Tam najdeš inspiraci pro další nádech.