Když už se ztrácíš uprostřed svého úsilí

a ještě o tom nevíš,

Orel tě vynese do vyšších světů,

abys zase věděla

kdo jsi

a kde je tvé místo.