Máme v sobě vrozené zákony země.

Máme to, co nás provede k původu.

K přírodě a své při-rozenosti.

Abych tvořila svět, rovnám síly života v sobě.

Odkládám to, co mě nenechá žít,

abych byla, kým jsem se narodila.