Když se držíš toho, co zemřelo, co už není, pak sbíráš staré časy a přetváříš je do toho, co nemůže být.

Přináší to zkázu.

A tak jsme tady, abychom posbírali ty kousky smrti z lidské duše.

Se smrtí si nehraj.

Když jí nedáš včas, co je její, musíš jí pak sloužit.

Tak jako my.