Cit je lidský smysl, kterým vnímáš prostor v sobě i kolem sebe.

S nádechem prostor ožije, s výdechem se přeskupí podle toho, co žiješ.