Cit je lidský smysl, kterým vnímáš prostor v sobě i kolem sebe.

S nádechem ho naplníš, s výdechem se přeskupí podle toho, co žiješ.

Cit vede tvůj dech tak, aby k tobě neproniklo nic, co k tobě nepatří.