Sova říká:
Jsem noční tvor.
To se ale v žádném případě nevztahuje k nočnímu času, jak ho chápete vy lidi.
Já prolétám nocí duše. Temnými  kouty, kam vy lidi schováváte to, co se vám nehodí anebo to, čemu nedokážete porozumět.
Ale dokážete uvěřit tomu, že ve vás je něco prastarého, jako nit, která vás pojí temnou stezkou s prapůvodními silami života?   Občas stačí, když se necháte vést.
A proto jsem tady.
Cesta nocí je však jen pro odvážné.
Jsi to ty?