Tihle ptáci lidské noci vlastně nechtějí být s lidmi ve spojení, protože vnímají, že my nevnímáme.

Co vlastně říkají?

Nic není jen černé nebo bílé.

Tak moc se snažíte být dobří až je nám z toho těžko.

A my se na tom podílet nechceme.

Nechceme „konat dobro“.