Až uvidíš, co není vidět, zavři oči

a dovol,

abys byla viděna očima zdroje

tak, jak jsi.