Mýtus o matce vod a ptáků

… jednou si mně nechal zavolat Mamo kmene Kogi. To je ten, který v sobě nese živou linii duchovního dědictví matky země. Řekl mi jen: Máš novou práci. Pak jsem s doorodými ženami mluvila o matce vod. O tom, kde se vody rodí a taky o tom, že miluju ptáky.

Přepsala jsem některé mýty kmene Kogi a vetkala je do příběhu o jednom prameni na Moravě.

„Kdysi na našem území žili lidé, kteří viděli svět pradávnýma očima. Bylo pro ně důležité mít čistou vodu, úrodnou půdu, svobodný vzduch a teplo slunce a ohně.Své poděkování Zemi neboli své platby dávali na jiná místa než my dnes. Nosili je do posvátných hájů. Tam byly jejich svatyně, ve kterých promlouvali s přírodou jako se svou matkou a s bohem jako se svým otcem.Pojďme se vydat do světa fantazie až tam, kde pramení tento příběh.“

Mýtus je jako nové dítě. A já mu přeji, aby mělo příjemnou cestu do světa, k vám. Rukopis dostal nové šaty v podobě kreseb dětí a rodičů, kteří přišli na první autorské čtení. Další šatečky v podobě tištěné knížečky můžete podpořit svou předběžnou objednávkou.

Mluvenou nahrávku můžete podpořit darem nadačnímu fondu Mosty – Puentes, který bude i toto, v pořadí druhé psaní vydávat. Číslo účtu pro zaslání darů je 2801403810/2010