Učím se udržovat vody života splavné

Je možné, že někteří mamové mohou zastavit vody, aby bylo na zemi sucho a civilizace se dostala do situace, ve které bude muset změnit své hodnoty a priority, protože půjde o život?
Jairo se na chvíli zamyslí a pak řekne. Je možné, že jsou lidé tak čistí, že mohou být spouštěčem takového procesu. Země si však žije svůj život a sama určuje co a jak se to stane. Je jasné, že jsme na pokraji změny. Země se promění, vody se promění a nic nebude jako dřív…

 

… a tak se učím, jak mohu já, Monika Michaelová, právě dnes tady a teď přispět k tomu, aby byly vody života zase živé a svobodné. Dělám tu svoji kapku a zjišťuji, že já jsem tou kapkou. Nechácám se vzít … do koloběhu života.