Ateliér v Prostějově

Dostala jsem pozvání provázet podvečerní setkání s prostorem pro medicínskou práci a povídání o aktuálních osobních tématech. Ráda bych pozvání otevřela všem, kdo mají chuť a volání se připojit.

Společný čas věnujeme umění tkaní  a tradičnímu spřádání vize pro život v naší krajině. Navážeme tak na naše staré tradice a spojíme se s učením, které uchovávají domorodí lidé kmene Kogi. Přadeno i jehlu nebo háček dostanete. Setkání nabízí možnost poznat mou práci a popřát si vzájemně dobrou cestu k naplnění osobních vizí.

Sejdeme se v pondělí 10. ledna po 16 hodině v soukromém prostoru v Prostějově. Adresu vám pošleme po přihlášení.

Vaše příspěvky v dobrovolné výši budou věnovány na práci Nadačního fondu Mosty – Puentes, který dlouhodobě pracuje na vytváření  mostů mezi kulturami a také mezi lidmi a krajinou. Doporučené minimum je 200 Kč.

Pokud nás chcete podpořit přímo, číslo účtu je 2801403810/2010

Na besedě budou k zakoupení knihy Ptačí povídání a Příběh Kamenice. Můžete si vybrat také medicínské naušnice z Ptačího ateliéru.