Žij svůj život.
To je výzva, kterou ti člověče špitáme do uší.
Přestaň se snažit natlačit se do nějaké formy anebo směru.
To tě akorát zastaví.
Pohladíme tě svými pírky, aby ses přestal snažit a začal mít radost z jednoduchosti.
Aby se ti otevřelo srdce a nechal jsi do něj život přijít.