Pelikán je veliký vodní pták. Má obrovskou sílu a když roztáhne křídla, vyzařuje takovou laskavost, že by se člověk nejraději schoulil do jeho náručí a nechal se vzít do měkkoulinka a medového laskavého přijetí. Pelikánova síla však nespočívá jen v něžném konejšení. Je známo, že v dobách alchymistů to byl symbol očisty vnitřních vod. A tak pelikán dokáže klovnout až do podstaty světonázoru a postoje člověka, aby se esence doslova odlepila od nezdravého, rozporuplného a bolavého a proměnila v čistou vodu.