Když jsi byla mladá, vlastně možná malá, nevěděla jsi, kdo jsi. Byla jsi, kdo jsi.

To až pak jsi začala ztrácet sama sebe v druhých a jiných, aby ses teď znova mohla sebe zeptat.

Kdo jsi?