Jako čisté vody

napij se života každý den.

Až jednou přestaneš bojovat,

až jednou přestaneš litovat,

budeš žít svůj sen.