Opodál na velkém oválném kameni seděla sova a držela něco v pařátech. Byla to vlákna světel nočního nebe. Žena k ní přistoupila a ukázala jí přadena, ve kterých byla celá zamotaná. Sova držela jejich konce a tkala z nich pásek. Podívala se na ženu očima jako nejhlubší temnota a předala jí tkaní. Tělo ženy se nadechlo a její ruce začaly tkát přadena snu. Její vědomí se pohybovalo ve vláknech uvnitř těla. Občas sova zatahala za vlákna, aby je srovnala, když se někde zkřížila nebo prověšovala. Občas v nich pak žena uviděla samu sebe a příběhy, které se staly nebo mohly stát. Přála si, aby se stalo, co se nestalo, a aby se nestalo to, co se stalo.

A tak vznikla šedozem, v níž sídlí duchové temnot. Tam se vydává jen ten, kdo zradil nebo zaprodal sám sebe. Duchové temnot bedlivě stráží všechny vypovězené lidské životy. Těm vládne Pán srdce až do doby, než si člověk vzpomene sám na sebe a začne opět toužit žít.

 

Mohlo by se Vám líbit…