kolekce PŘÍBĚH KAMENICE

Současně s kolekcí jsem dokončila psaní Příběhu Kamenice. Je to pohádkový příběh o jednom znovuzrozeném prameni na Moravě.
„Kdysi na našem území žili lidé, kteří viděli svět pradávnýma očima. Bylo pro ně důležité mít čistou vodu, úrodnou půdu, svobodný vzduch a teplo slunce a ohně.Své poděkování Zemi neboli své platby dávali na jiná místa než my dnes. Nosili je do posvátných hájů. Tam byly jejich svatyně, ve kterých promlouvali s přírodou jako se svou matkou a s bohem jako se svým otcem.Pojďme se vydat do světa fantazie až tam, kde pramení tento příběh.“

Mýtus je jako nové dítě. A já mu přeji, aby mělo příjemnou cestu do světa, k vám. Rukopis dostal nové šaty v podobě kreseb dětí a rodičů, kteří přišli na první autorské čtení. Další šatečky v podobě tištěné knížečky s ilustracemi Ladislava Grossmanna lze zakoupit v rámci sbírkového prodeje Nadačního fondu Mosty – Puentes i zde v Ptačím atelieru.
Knížečka s Příběhem Kamenice nemá pevně stanovenou cenu. Můžete sami zvolit výši vašeho daru za dar, který prostřednictvím Příběhu Kamenice dostanete. Přispějete na provoz NF a také na odkupování či získávání do užívání pozemků, které jsou přírodními památkami nebo silovými místy s duchovním významem pro obnovení ekosystému i vnitřní rovnováhy lidí.
www.mosty-puentes.cz

Zobrazuji všech 12 výsledků