kolekce Mýtus o matce vod a ptáků

Současně s kolekcí jsem dokončila psaní Příběhu o matce vod a ptáků. Je to mýtus kmene Kogi vepsaný do příběhu o jednom znovuzrozeném prameni na Moravě.

Tam vznikla kolekce naušnic z ptačího peří. Některé z nich doprovází úryvky z Příběhu o matce vod a ptáků.

„Kdysi na našem území žili lidé, kteří viděli svět pradávnýma očima. Bylo pro ně důležité mít čistou vodu, úrodnou půdu, svobodný vzduch a teplo slunce a ohně.Své poděkování Zemi neboli své platby dávali na jiná místa než my dnes. Nosili je do posvátných hájů. Tam byly jejich svatyně, ve kterých promlouvali s přírodou jako se svou matkou a s bohem jako se svým otcem.Pojďme se vydat do světa fantazie až tam, kde pramení tento příběh.“

Mýtus je jako nové dítě. A já mu přeji, aby mělo příjemnou cestu do světa, k vám. Rukopis dostal nové šaty v podobě kreseb dětí a rodičů, kteří přišli na první autorské čtení. Další šatečky ať už v podobě tištěné knížečky anebo mluveného slova můžete podpořit svou předběžnou objednávkou nebo darem nadačnímu fondu Mosty – Puentes, který bude i toto, v pořadí druhé psaní vydávat. Číslo účtu pro zaslání darů je 2801403810/2010

Zobrazuji všech 12 výsledků